Županijski koordinatori u sustavu socijalne skrbi

Popis županijskih koordinatora Programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi

Ažurirano: 06.06.2018.

 

Bjelovarsko bilogorska županija

Masarykova 8
43 000 Bjelovar
Romana Misir, prof. defektolog logoped 
Tel.: 043/277-060
obiteljski.centar@oc-bbz.hr


Brodsko posavska županija

Naselje Slavonija l, bb
35 000 Slavonski Brod  
Stjepana Ugarković, prof. soc. pedagog  
Tel.: 035/213-728
Fax: 035/444-422
stjepana.ugarkovic@socskrb.hr  


Dubrovačko-neretvanska županija

Miha Pracata 11
20 000 Dubrovnik
Hrvojka Laušić-Ramljak, prof.soc.pedagog
Tel.: 020/414-737, 020/414-711
Fax: 020/414-713
hrvojka.lausicramljak@socskrb.hr


Grad Zagreb  

Eugena Kumičića 5
10 000 Zagreb (centrala)
Lahorka Komorčec Mladić, dipl.sociolog
Tel.: 01/2332-792
Fax: 01/2342-306
lahorka.komorcec@socskrb.hr


Istarska županija

Sergijevaca 2
52 100 Pula  
Gianna Buić, dipl. defektolog-soc. pedagog
Tel.: 052/496-428
Fax: 052/212-458
gianna.buic@socskrb.hr


Karlovačka županija

Meštrovića 10
47 000 Karlovac  
Marina Bubaš, dipl. soc. radnik  
Tel.: 047/414-012
Fax: 047/415-463
marina.bubas@socskrb.hr


Koprivničko križevačka županija

Trg Eugena Kumičića 2
48 000 Koprivnica  
Natalija Horvat, dipl. soc. radnik  
Tel.: 048/642-247 (interni broj 117)
Fax: 048/642-249
natalija.horvat@socskrb.hr


Krapinsko zagorska županija

Dragutina Domjanića 5
49 000 Krapina
Maja Bošnjak, dipl. soc. radnica
Tel.: 049/371-847, 049/492-114
maja.bosnjak@socskrb.hr


Ličko senjska županija

Vile Velebita 6
53 000 Gospić
Ivan Tomić, dipl.soc.radnik
Tel.: 053/741-119
e-mail Ivan.Tomic@SOCSKRB.HR
 


Međimurska županija

Jakova Gotovca 9
40 300 Čakovec  
Jelena Wrana Kovač, prof.soc.ped.


Osječko baranjska županija

Ivana Gundulića 22
31 000 Osijek
Ružica Korov, dipl. soc. pedagog
Tel.: 031/400-133
Fax: 031/212-832
ruzica.korov@socskrb.hr


Požeško slavonska županija

Istarska 2
34 300 Požega
Zlatko Sliško, dipl. soc. radnik  
Tel.: 034/273-807
Fax: 034/273-675
zlatko.slisko@socskrb.hr


Primorsko goranska županija

Laginjina 11/a
51 000 Rijeka
Miljenka Mikulec, dipl. soc. pedagog  
Tel.: 051/499-121
Fax: 051/226-425
miljenka.mikulec@socskrb.hr


Sisačko moslavačka županija

Potočna 37
44 330 Novska
Liljanka Žunić, dipl. soc. radnik
mob: 099/222-0431
ljiljanka.zunic@gmail.com


Splitsko dalmatinska županija

Gundulićeva 25
21 000 Split
Ana Milović, mag. soc. pedagog
Tel.: 021/778-942
ana.milovic@socskrb.hr


Šibensko kninska županija

Petra Grubišića 3
22 000 Šibenik  
Sanja Kale, dipl. def.-soc. pedagog  
Tel.: 022/247-551
Fax: 022/310-639
sanja.kale@socskrb.hr


Varaždinska županija

Nazorova 22
42 000 Varaždin
Karmen Bogdanović, dipl. soc. pedagog    
Tel.: 042/303-900
Fax: 042/303-918
karmen.bogdanovic@socskrb.hr


Virovitičko podravska županija

Vladimira Nazora 2
33 000 Virovitica   
Tajana Rastija, dipl. soc. radnik
Tel.: 033/722-827
Fax: 033/722-706
tajana.rastija@socskrb.hr


Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 13
32 010 Vukovar
p.p. 77   
Savka Mijonić, prof. ped. i psihologije    
Tel.: 032/450-941
Fax: 032/450-946
savka.mijonic@socskrb.hr


Zadarska županija

Andrije Hebranga 1
23 000 Zadar
Ariana Pavić, prof.psihologije
Tel: 023 / 221-741
ariana.pavic@socskrb.hr


Zagrebačka županija

Drage Kodrmana 3a
10 290 Zaprešić
Marina Ređepović, prof. soc. pedagog
Tel.: 01/3310-450, 091/2811-101
Fax: 01/3310-422
marina.redepovic@socskrb.hr