Glavne institucije uključene u Nacionalni informacijski sustav za droge

Slika /slike/fotke uz IDeve/organiz_shema_partnera_u_NISD_2012.png
Nacionalni informacijski sustav za droge (NISD) pokriva sve institucije koje se u sklopu svojih djelatnosti bave problemima vezanim uz droge.

Kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava zahtijeva jasnu koordinaciju provedbe planiranih aktivnosti usmjerenih na razvoj postojećih kapaciteta i dostavljanje strukturiranih podataka Odjelu NIJD-a kao središnjem tijelu sustava.

To se posebno odnosi na podatke potrebne za izradu nacionalnog izvješća i izvješćivanje EMCDDA-u.

Temelj rada Nacionalnog informacijskog sustava za droge u Republici Hrvatskoj predstavljaju mjerodavna tijela državne uprave, javne ustanove i organizacije civilnog društva koje sukladno djelokrugu svog rada i zakonskim ovlastima prikupljaju podatke o problematici droga i ovisnosti o drogama.

Kao ključna tijela Nacionalnog informacijskog sustava za droge navode se:
 
  • Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske;
  • Mjerodavna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo;
  • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske;
  • Državni zavod za statistiku;
  • Znanstvene ustanove poput Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Splitu, Instituta za društvena istraživanja, Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar" i ostale institucije koje ovdje nisu navedene, a bave se problematikom droga i ovisnosti o drogama;
  • Toksikološki laboratoriji;
  • Nevladine organizacije, terapijske zajednice.
 
Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (NIJD) koji djeluje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga glavni je koordinator aktivnosti i partner svim subjektima NISD-a te kao takav intenzivno radi i na jačanju partnerstva sa svim relevantnim elementima NISD-a, kao i na udovoljavanju zahtjevima za dobivanje pune političke potpore na nacionalnoj razini.

Međutim, zadaća Odjela NIJD-a nije samo koordiniranje aktivnosti partnerskih institucija s ciljem prikupljanja i analize podataka radi izvješćivanja nadređenim nacionalnim i međunarodnim strukturama, već je dužan osigurati i dvosmjeran proces kojim se cjelokupnom NISD-u, ali i čitavoj javnosti omogućava uvid u relevantne informacije te stanje na području problematike droga u zemlji, ali i Europskoj uniji.

To se posebno odnosi na Nacionalno izvješće koje je potrebno službeno predstaviti kako bi se sva relevantna tijela, stručnjake, političare i opću javnost informiralo o aktualnom stanju na području droga i ovisnosti o drogama u zemlji, ali i dobila povratna informacija o kvaliteti izvješća i prijedlozima za poduzimanje adekvatnih mjera. Na taj način se: osigurava transparentnost rada, jača uloga Odjela NIJD-a i suradnja s partnerskim institucijama, ističu određeni trendovi i problemi u zemlji, upozorava političare na specifična/važna pitanja, pridonosi zadržavanju problematike droga u središtu zanimanja javnosti.
 
Osim redovite komunikacije s partnerima u NISD-u, radi izgradnje timskog rada i multidisciplinarnog razvoja sustava, Odjel NIJD-a se posebno zauzima za transparentnost rada čitavog NISD-a. Odgovornost cjelokupnog sustava se očituje u odgovornom postupanju, osobito prema partnerima pomoću kojih suostvarujemo, te prema društvu koje nam daje povjerenje za naše djelovanje. Samo osiguravanjem objektivnih, znanstveno utemeljenih i pouzdanih informacija te spremnošću na redovitu suradnju i komunikaciju izgradit će se sustav koji uživa povjerenje građana i politike.
 

Komunikacija s EMCDDA-om

Odjel NIJD-a koordinira aktivnosti NISD-a u zemlji, dok je na europskoj razini kao sastavni dio Europske mreže za razmjenu informacija o drogama (Reitox), nacionalni partner za izravnu suradnju s EMCDDA-om.

Odjel NIJD-a je posebno zadužen za dostavljanje podataka o nacionalnoj situaciji na području problematike droga putem standardiziranih obrazaca za izvješćivanje te redovitog godišnjeg izvješća, odnosno za ispunjenje ostalih obveza sukladno traženju EMCDDA-a.

Godišnji sustav izvješćivanja ovisi o pridržavanju dogovorenih, odnosno zadanih rokova i smjernica. Odjel NIJD-a predstavlja glavno nacionalno središte budući da je odgovoran za vrednovanje podataka koje dostavlja EMCDDA-u.

Nacionalne informacijske jedinice za droge su dužne izvješćivati o podatcima dostupnim u njihovim zemljama poštujući znanstvene standarde i navodeći izvore podataka kada je to moguće. Kada podatci traženi smjernicama EMCDDA-a nisu lako dostupni na nacionalnoj razini, Odjel NIJD-a je dužan poduzeti sve mjere kako bi pokušao dobiti tražene informacije, ali ne i graditi paralelne sustave. Od Odjela NIJD-a se očekuje izvješćivanje o svim novim informacijama i ažuriranje postojećih.

EMCDDA može ad hoc tražiti dodatne informacije koje je Odjel NIJD-a obvezan dostaviti kada je to moguće. Nacionalne informacijske jedinice zemalja članica EMCDDA-a imaju potpun pristup pohranjenim podatcima i sustavu pretraživanja kako bi se dobile informacije i podatci prikupljeni standardiziranim mehanizmima izvješćivanja.