Uspostavljanje Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj (2008.)

U sklopu projekta CARDS 2004 "Jačanje hrvatskih kapaciteta u borbi protiv suzbijanja trgovine drogama i zlouporabe droga", tijekom 2007. organiziran je niz sastanaka, seminara i radionica s ciljem jačanja Nacionalnog informacijskog sustava za droge i usklađivanja postojeće prakse sa standardima EU. Između ostalog, izrađen je i koncept Sustava za rano upozoravanje u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj.

Naime, Vijeće Europske unije (EU) je još 1997. usvojilo Zajedničku akciju o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih sintetičkih droga, kao temelj razvoja mehanizma ranog upozoravanja koji je proširen na sve nove psihoaktivne tvari usvajanjem Odluke Vijeća 2005. godine.

Glavni cilj EU sustava ranog upozoravanja jest osigurati:
  • Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj sceni droga i brzu reakciju
  • Procjenu mogućih rizika koje nove psihoaktivne tvari mogu predstavljati za zdravlje konzumenata i društvo u cjelini
  • Širenje upozorenja i općenito jačanje mjera smanjenja štete
  • Zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih opasnih psihoaktivnih tvari
  • Smanjenje negativnog zdravstvenog i društvenog utjecaja novih psihoaktivnih tvari na korisničku populaciju
  • Sprječavanje širenja novih psihoaktivnih tvari na europskoj razini

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenog 2007. usvojila Protokol o sustavu za rano upozoravanje u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj kojim se uspostavljaju mehanizmi za otkrivanje novih psihoaktivnih tvari, komunikaciju i razmjenu informacija na nacionalnoj razini, ali i s nadležnim tijelima EU.

Dokument je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom EU na tom području te će doprinijeti daljnjem razvoju Nacionalnog informacijskog sustava za droge i jačanju partnerskih odnosa između nadležnih subjekata.

Potrebno je napomenuti kako EU sustavom ranog upozoravanja koordinira Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCCDA) dok je na nacionalnoj razini za isto zadužena Nacionalna informacijska jedinica za droge ustrojena pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga VRH. Paralelno s navedenim, važnu ulogu imaju EUROPOL i Nacionalna jedinica EUROPOL-a. Za učinkovito funkcioniranje navedenog mehanizma na nacionalnoj razini potrebno je osnažiti suradnju nadležnih subjekata kako bi se u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari osigurala promptna reakcija kao osnovni element sustava ranog upozoravanja.

Kako bi se s konceptom predmetnog sustava upoznale sve relevantne institucije i šira javnost, Nacionalna informacijska jedinica za droge Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske je u suradnji sa CARDS partnerima i Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), organizirala prezentaciju koja je održana na dvije lokacije:

1. ZAGREB: 30. siječnja 2008. u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova (Amfiteatar), Ilica 335, s početkom u 10.00 sati
2. DUBROVNIK: 31. siječnja 2008. u prostorijama Opće bolnice Dubrovnik (Nova bolnica - Plava sala), Dr. Roka Mišetića 2, s početkom u 12.00 sati
U sklopu programa, g. Roumen Sedefov iz EMCDDA-a je uvodno prezentirao okvire funkcioniranja sustava za rano upozoravanje na razini EU, nakon čega je g. Tim Pfeiffer Gerschel objasnio njemački model i obveze članica EU. Uslijedila je prezentacija hrvatskog koncepta koji će se početi primjenjivati tijekom 2008., te nekoliko prezentacija o novim psihoaktivnim tvarima, koje su u RH tijekom nekoliko posljednjih godina identificirane kao potencijalno problematične.

Prezentacije:

  1. Njemačka

  2. Hrvatska

  3. CKV

  4. EMCDDA