Povjerenstvo VRH


Na temelju članka 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine, broj 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009 i 84/2011 i 80/2013) ) i članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na 8. sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Zadaća Povjerenstva je koordinacija aktivnosti ministarstava i drugih subjekata uključenih u program suzbijanja zlouporabe droga, od prevencije do resocijalizacije, kao i usvajanje godišnjih programa nadležnih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave.

Povjerenstvo donosi opće i posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga koje provode ministarstva, i to:

  • programe prevencije za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola i studente visokih učilišta
  • programe za liječenje i odvikavanje od ovisnosti
  • programe za skrb o ovisnicima
  • programe resocijalizacije ovisnika
  • programe za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske i hrvatskih branitelja
  • programe za osobe u pritvoru, osobe u istražnom zatvoru i osobe na izdržavanju kazne zatvora
  • druge posebne programe za nadležna ministarstva, središnja tijela državne uprave i druga javnopravna tijela.

U Povjerenstvo se imenuju: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva, članovi koje čine predstavnici nadležnih ministarstava te predstavnik organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga. Ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga obavlja dužnost tajnika Povjerenstva.

Članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: predstavnike ministarstava, na prijedlog nadležnog ministarstva, te predstavnika organizacije civilnoga društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga, na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.

U rad Povjerenstva mogu se uključiti i vanjski stručnjaci koji nisu članovi Povjerenstva ukoliko za to postoji potreba, a radi davanja stručnih obrazloženja, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima i temama iz područja suzbijanja zlouporabe droga.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ured za suzbijanje zlouporabe droga.