Županijska povjerenstva

Sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe (opojnih) droga za 2006.-2012. godinu koju je usvojio Hrvatski sabor 02. prosinca 2005., te Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe (opojnih) droga za 2006.-2009. godinu koji je 15. veljače 2006. usvojila Vlada Republike Hrvatske, županije imaju obvezu osnovati županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga.
 

Kako i zašto se osniva Županijsko povjerenstvo?

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga na razini županije osniva se rješenjem župana kao savjetodavno i koordinativno tijelo na razini županije u području suzbijanja zlouporabe droga i prevencije ovisnosti, a radi bolje koordinacije i suradnje državnih institucija i nevladinih organizacija na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Uloga Županijskog povjerenstva

Županijska povjerenstva su obvezna:

  • pratiti epidemiološko stanje bolesti ovisnosti, stanje i kretanje zlouporabe droga na području županija,
  • izrađivati akcijske planove i programe suzbijanja zlouporabe droga i prevencije ovisnosti,
  • dostavljati redovita godišnja izvješća o problemu ovisnosti u svom djelokrugu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske,
  • razvijati aktivnu suradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama na svom području.


Sastav povjerenstva

Povjerenstvo treba imati predsjednika i članove koji s obzirom na koordinativnu ulogu povjerenstva u provedbi mjera i aktivnosti u području ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga na razini županija, trebaju biti imenovani iz područja školstva, socijalne skrbi, zdravstva, nevladinih organizacija, županijskih ureda državne uprave i ostalih relevantnih institucija koje djeluju na lokalnoj razini.