Natječaji za prijavu programa/projekata udruga

Ured za suzbijanje zlouporabe droga sukladno članku 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01. i 11/02) i Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga ("Narodne novine", broj 16/07), jednom godišnje raspisuje Natječaj za prijavu projekata udruga koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, koji se objavljuje na web stranicama Ureda i u javnom tisku.