Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari

Nacionalna informacijska jedinica (NIJD), kao jedna od dviju osnovnih ustrojstvenih jedinica Ureda, ima ključnu ulogu u prikupljanju informacija o problematici droga od relevantnih institucija kako bi se što objektivnije prikazalo stanje droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj.

Osim osnivanja NIJD-a, Nacionalna strategija predviđa stvaranje sustava brze razmjene podataka o proizvodnji, trgovanju, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari kako bi se moglo spriječiti njihove negativne učinke, pravodobno reagirati u slučaju pojave nove tvari na tržištu te postići brzu komunikaciju između kompetentnih tijela na nacionalnoj i europskoj razini.

Stoga je NIJD inicirala osnivanje mreže Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj te je predvidjela mehanizme za koordinaciju njenih aktivnosti.

Naime, Vijeće Europske unije (EU) je još 1997. usvojilo Zajedničku akciju o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih sintetičkih droga, kao temelj razvoja mehanizma ranog upozoravanja koji je proširen na sve nove psihoaktivne tvari usvajanjem Odluke Vijeća 2005. godine.

Glavni cilj EU sustava ranog upozoravanja jest osigurati:
 
  • Prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju na europskoj sceni droga i brzo reagiranje
  • Procjenu mogućih rizika koje nove psihoaktivne tvari mogu predstavljati za zdravlje konzumenata i društvo u cjelini
  • Širenje upozorenja i općenito jačanje mjera smanjenja štete
  • Zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih opasnih psihoaktivnih tvari
  • Smanjenje negativnog zdravstvenog i društvenog utjecaja novih psihoaktivnih tvari na korisničku populaciju
  • Sprječavanje širenja novih psihoaktivnih tvari na europskoj razini

Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenog 2007. usvojila Protokol o sustavu za rano upozoravanje u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj kojim se uspostavljaju mehanizmi za otkrivanje novih psihoaktivnih tvari, komunikaciju i razmjenu informacija na nacionalnoj razini, ali i s nadležnim tijelima EU. Dokument je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom EU na tom području te će doprinijeti daljnjem razvoju Nacionalnog informacijskog sustava za droge i jačanju partnerskih odnosa između nadležnih subjekata.

EU sustavom ranog upozoravanja koordinira Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) dok je na nacionalnoj razini za isto zadužena Nacionalna informacijska jedinica za droge. Paralelno s navedenim, važnu ulogu imaju EUROPOL i Nacionalna jedinica EUROPOL-a, koja je osnovana pri Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju Ministarstva unutarnjih poslova.

Sudjelovanje u aktualnom EU Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari i usporedna prilagodba nacionalne liste ilegalnih droga su nužni radi učinkovite primjene kaznene politike. Glavno načelo hrvatskog Sustava ranog upozoravanja jest predana suradnja između svih relevantnih partnera na stalnoj i ad hoc osnovi koristeći multidisciplinarni pristup i određenu stručnost u identificiranju novih tvari i procjeni rizika.

Protokol o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj definira pojam sustava ranog upozoravanja, koordinacijsku strukturu, partnere, izvore i vrste relevantnih informacija te mehanizme komunikacije na nacionalnoj i europskoj razini.