Konferencija za medije povodom obilježavanja Međunarodnog dana, (Zagreb, 2013.)

Medjunarodni_dan_2013Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, 26. lipnja 2013. u Vladi Republike Hrvatske, održana je tiskovna konferencija koju je otvorila gđa Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade RH, ministrica socijalne politike i mladih i predsjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Podatke za 2012. godinu o epidemiologiji bolesti ovisnosti, kriminalitetu droga te projektima koji se provode na području smanjena ponude i potražnje droga predstavili su g. Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga; g. Marijan Erceg, voditelj Službe za epidemiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i g. Zvonimir Vnučec, zamjenik glavnog ravnatelja policije, Ministarstvo unutarnjih poslova.

Stabilan trend zlouporabe droga u Hrvatskoj, nove prijetnje u obliku tzv. "novih droga"

Potpredsjednica Opačić izrazila je zadovoljstvo s dosadašnjim rezultatima postignutim na području suzbijanja zlouporabe droga, osobito u području represivnog djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova na suzbijanju kriminaliteta droga, u prilog čemu govori i broj povećanja količina zaplijenjenih droga u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč pozitivnim rezultatima, potrebno je i dalje jačati kapacitete za provedbu politike o drogama, osobito na području prevencije ovisnosti putem edukacija u školama i provedbom zdravstvenog odgoja.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, trend zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj je stabilan, tako se u 2012. godini bilježi blago povećanje liječenih ovisnika od 2,5%. Od ukupnog broja liječenih osoba njih 14% po prvi put se javilo na liječenje.

U Republici Hrvatskoj i dalje dominira opijatska ovisnost, iako višegodišnji trendovi ukazuju na smanjenje broja opijatskih ovisnika. 90-ih godina prošlog stoljeća udio novootkrivenih opijatskih ovisnika u liječenim osobama iznosio 80%, u prošlom desetljeću udio novopridošlih opijatskih ovisnika kretao se oko 50%, dok se unatrag protekle tri godine taj udio kreće u iznosu od 30%. Liječeni ovisnici sve duže se zadržavaju u tretmanu, a broj smrtnih slučajeva povezanih s drogom prema dosad prikupljenim podacima manji je u odnosu na 2012. godinu za 14,5%.

Kriminalitet vezan uz zlouporabu droga proteklih godina kreće se oko 10% u ukupnom kriminalitetu, a prethodne godine zabilježeno je 6% manje kaznenih djela ove vrste kriminaliteta. Predstavljeni su i projekti koji su provedeni od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (istraživanje „Kvantitativno određivanje odabranih urinarnih biomarkera ilegalnih droga u otpadnoj vodi Grada Zagreba”, istraživanje „Distribucija i cijena ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj“ i „Istraživanje novih droga u Republici Hrvatskoj“ te ,,Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“), te suradnja Ureda kao nacionalnog koordinatora za provedbu politike droga s relevantnim tijelima EU, posebice s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Istaknuto je kako se, sukladno razvoju novih tehnologija, razvijaju i novi oblici tržišta droga, a trendovi u zemljama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj, pokazuju da sve veću prijetnju predstavlja pojava tzv. „novih droga“. Da bi se uspješno mogli suprotstaviti ovom fenomenu, u Republici Hrvatskoj uspostavljen je Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari koji danas djeluje pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, sukladno standardima EU te aktivno surađuje s nacionalnim i međunarodnim tijelima. U 2012. godini na području Republike Hrvatske zaplijenjeno je 5 novih psihoaktivnih tvari u obliku biljnih mješavina, praha ili tableta, a na području EU pojavila su se 73 nova spoja koji oponašaju učinke „klasičnih“ droga. (Preuzeto s http://www.vlada.hr