Suradnja s Pompidou grupom Vijeća Europe

Grupa za suradnju u borbi protiv zlouporabe droga i krijumčarenja droga (Pompidou grupa) je međuvladina organizacija osnovana 1971. na prijedlog bivšeg francuskog predsjednika Georgesa Pompidoua.

U početku je ovaj neformalni forum sastavljen od sedam europskih zemalja – Francuske, Belgije, Njemačke, Italije, Luksemburga, Nizozemske i Velike Britanije dijelio svoja iskustva na području suzbijanja zlouporabe droga i trgovanja drogom. Suradnja se potom proširila i na nove zemlje te trenutno Pompidou grupa broji 36 država članica.

Godine 1980. je Pompidou grupa pripojena institucionalnom okviru Vijeća Europe, nakon čega je odredila svoju ključnu ulogu: prikupljanje i usklađivanje informacija kako bi se pobliže mogla pratiti kretanja zlouporabe droga. Od 1990. tehnička suradnja je proširena na zemlje Centralne i Istočne Europe, koje nisu članice Pompidou grupe, a zemlje izvan Europe, kao Kanada, Sjedinjene Američke Države, Australija i Meksiko, kao i internacionalna tijela poput Europske unije, Europske komisija, Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama također su pozvane na suradnju u aktivnostima Pompidou grupe. Od 2006. godine, Pompidou grupa razvija suradnju sa zemljama mediteranskog područja poput Alžira, Maroka, Tunisa, Libanona, Egipta i Jordana.

Glavna misija Pompidou grupe je doprinos multidisciplinarnoj, inovativnoj, učinkovitoj i znanstveno utemeljenoj politici suzbijanja problematike droga koja se provodi u njezinim zemljama članicama. Navedeno zahtjeva političku, praktičnu i znanstvenu poveznicu s naglaskom na nužnost implementacije programa vezanih za droge u lokalnim zajednicama. Promjenjiva, dinamična priroda pojavnosti droga suočila je Pompidou grupu s potrebom prilagodbe njene uloge u rješavanju novonastalih problema i promjenama u situaciji vezanoj za droge. Fleksibilnost i sposobnost prihvaćanja novih ideja dva su ključna obilježja koja su pomogla Pompidou grupi u suočavanju s ovim izazovima.

Kako je u radu grupe prisutna internacionalna pozadina zbog prisutnosti mnogih europskih i međunarodnih tijela koje rade na problematici droga, Pompidou grupa osigurava multidisciplinarni forum na široj europskoj razini, na kojem je moguća rasprava i razmjena informacija i ideja između političkih struktura, stručnjaka i znanstvenika o svim aspektima zlouporabe droga i problemima trgovine. Zbog povezanosti s Vijećem Europe, PG osigurava da političke preporuke budu u skladu s nacionalnom politikom koja je razrađena u drugim područjima rada Vijeća kao što su javno zdravstvo, socijalna kohezija i penalna politika, s naglaskom na etička pitanja.

Republika Hrvatska još od 1997., kao članica Pompidou grupe Vijeća Europe, sudjeluje u njenim redovitim aktivnostima. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. veljače 2009., mr.krim. Dubravko Klarić, predstojnik Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, imenovan je za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Pompidou grupi.