Suradnja s CND-em

Komisija za opojne droge (CND – Commission on Narcotic Drugs) je središnje tijelo Ujedinjenih naroda koje donosi ključne odluke vezane uz politiku droga na globalnoj razini. CND prati stanje problematike droga u svijetu i razvija strategije međunarodne kontrole droga te daje preporuke za provedbu mjera usmjerenih na suzbijanje svjetskog problema droga, uključujući smanjenje potražnje, alternativni razvoj i mjere smanjenja ponude droga.

CND tijekom redovitog godišnjeg zasjedanja omogućuje zemljama članicama platformu za razmjenu stručnih znanja, iskustava i informacija o relevantnim pitanjima te suradnju u poduzimanju koordiniranih mjera u odnosu na globalno stanje droga. Ista funkcionira na osnovi međunarodnih ugovora o kontroli droga.

Republika Hrvatska je bila primljena u članstvo CND-a na mandat od 4 godine, u razdoblju od 1. travnja 2004. do 31. prosinca 2007.

Nadalje, Ekonomsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda (ECOSOC) je na organizacijskoj sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine u Beču, izabralo Republiku Hrvatsku u članstvo Komisije za opojne droge (CND) na razdoblje od četiri godine, počevši od 1. siječnja 2014.