Projekti EU

U svrhu postizanja potpune operativnosti Nacionalne informacijske jedinice za droge, u lipnju 2006. je započeo Phare projekt EMCDDA-a "Sudjelovanje Hrvatske i Turske u radu EMCDDA-a" koji je prvenstveno bio usmjeren na daljnji razvoj postojećih mehanizama prikupljanja podataka i usklađivanje sa standardima EMCDDA-a.

Usporedo s Phare projektom, u kolovozu 2006. je u suradnji s njemačkim twinning partnerom započeo i projekt CARDS 2004 pod nazivom "Jačanje hrvatskih kapaciteta u borbi protiv ilegalne trgovine i zlouporabe droga". Potonji je projekt u cijelosti bio komplementaran s ciljevima spomenutog Phare projekta, a sastojao se od četiri komponente od kojih su se čak dvije odnosile na razvoj informacijskog sustava te uspostavu pune suradnje s EMCDDA-om i njegovom Reitox mrežom.

Phare projekt je završen u prosincu 2007., a CARDS u veljači 2008.

IPA projekt EMCDDA-a za Hrvatsku provodio se od ožujka 2008.