Suradnja s EMCDDA-om

Europski centrar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Osnovan 1993. godine, inauguriran 1995. godine u Lisabonu, EMCDDA je postao glavni stožer Europske unije za prikupljanje podataka vezanih uz droge.

Svrha mu je osigurati Europskoj uniji i državama članicama pregled činjenica o problematici droga i okvir zajedničkih informacija kako bi se podržale rasprave o ovom problemu. Danas ova organizacija nudi državama članicama znanstveni temelj potreban za izradu nacrta zakona i strategija o drogama te pomaže stručnjacima i znanstvenicima usavršiti najbolje prakse i ukazati na nova područja istraživanja.

Unaprjeđivanje mogućnosti usporedbe informacija o drogama u EU je glavni zadatak te agencije. Kako bi se postiglo navedeno, EMCDDA koordinira i razvija tzv. Reitox mrežu (Reitox – European Information Network on Dugs and Drug Addiction) u koju je trenutno povezano 30 nacionalnih centara za praćenje problematike droga, koji prikupljaju i analiziraju nacionalne podatke prema zajedničkim europskim standardima prikupljanja i obrade podataka. Rezultati nacionalnih procesa praćenja problematike droga se prosljeđuju u Centar u Lisabonu na analizu i konačno se objavljuju u godišnjem izvješću o stanju droga u Europi, što je jedan od njihovih osnovnih "proizvoda".

Osim što surađuje s partnerima na nacionalnoj razini, EMCDDA također surađuje sa sličnim organizacijama diljem svijeta, potpisujući sporazume sa europskim i međunarodnim organizacijama s područja droga. Vremenom je EMCDDA postao ne samo europska centralna organizacija za praćenje droga, nego i svjetski cijenjen autoritet.

Osim što EMCDDA prati aktualnu situaciju problematike droga, istodobno razvija mehanizme ranog prepoznavanja pojave novih droga i trendova vezanih uz njih, koji bi u budućnosti mogli biti ugrožavajući za građane cijele Europe. S obzirom na dosada nezapamćenu globalnu proizvodnju heroina i kokaina i oko 7 000 Europljana koji umru svake godine zbog predoziranja, stalno praćenje droga je postalo imperativ.

 

Uloga Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a

Republika Hrvatska je u siječnju 2005. Europskoj komisiji predala službeni zahtjev za članstvo u EMCDDA-u, na temelju kojeg je Europska komisija početkom 2007. predstavila prvi nacrt sporazuma između Republike Hrvatske i Europske komisije za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a.

Prvi stručni sastanak predstavnika Europske komisije, stalne misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama i Ureda održan je 15. veljače 2007. Na nacionalnoj razini je tijekom 2007. pokrenut redovni postupak za pristupanje međunarodnom sporazumu, a njegovo potpisivanje je bilo 2008. godine.
 
Nadalje, stručni tim EMCDDA-a je u veljači 2005. te ponovno u lipnju 2006. izvršio procjenu hrvatskog sustava za prikupljanje informacija na području droga, o čemu je Europskoj komisiji podnio i izvješće. Sukladno preporukama, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2006. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (NN 111/06), kojom se za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice:

a) Odjel za opće programe i strategije i
b) Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge (National Focal Point) i poslove međunarodne suradnje.
Time su zadovoljeni osnovni kriteriji vezani uz usklađivanje Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije na području suradnje s EMCDDA-om.

U srpnju 2013. Republika Hrvatska postala je punopravna članica EMCDDA-a.