Nacionalni program prevencije ovisnosti (2010.-2014.)

Nacionalni program prevencije ovisnostiNacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno - obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine

Sukladno Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga (2009.-2012.) i Provedbenom programu Akcijskog plana za 2009. godinu, Ured za suzbijanje zlouporabe droga u suradnji s mjerodavnim ministarstvima i ostalim ovlaštenim tijelima izradio je Nacionalni program prevencije ovisnosti budući da su iskustva pokazala da se programi prevencije ovisnosti provode segmentirano, povremeno i bez učinkovitih evaluacija i standarda. Izrada ovog programa ima za cilj ujednačiti i izgraditi preventivni sustav na nacionalnoj razini, te osigurati dosljednu i kontinuiranu provedbu preventivnih programa koji trebaju biti jednako dostupni svoj djeci i mladima.