Smjernice i standardi

Smjernice za programe smanjenje šteta povezanih sa zlouporabom droga (2015.)


Tijekom 2014. godine pri Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske osnovana je stručna radna skupina za izradu Smjernica u području smanjenja šteta.

Ovaj dokument je nastao s ciljem definiranja pojmova koji podrazumijevaju sve oblike i aktivnosti u području smanjenja šteta, pružanja preporuka za razvitak inovativnih programa u području smanjenja šteta i okvira za djelovanje u različitim okruženjima i područjima smanjenja šteta te promicanja dostupnosti spomenutih programa na svim područjima Republike Hrvatske. Svrha je osiguranje provedbe kvalitetnih programa, razvoj i kontrola kvalitete, održivost, teritorijalna zastupljenost sukladno procjeni rizika i potreba te jačanje međusektorske suradnje s ciljem očuvanja javnog zdravlja.

Temelje za izradu smjernica predstavljaju Europski i nacionalni strateški dokumenti (EU Strategija o drogama (2013. -2020.), EU Akcijski plan o drogama (2013. -2016.), Provedbeni programa Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2014., i dr.), a potreba za izradu istih proizašla je iz TAIEX seminara organiziranog 2013. godine.

Smjernice za programe smanjenje šteta povezanih sa zlouporabom droga usvojene su u ožujku 2015. od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Osim dokumenta Smjernica, također je izrađen Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje provode programe smanjenja šteta u Republici Hrvatskoj s uključenim intervencijama koje iste provode. Ažuriranje ovog popisa predviđeno je 2 puta godišnje.

U slučaju da uočite netočan sadržaj, molimo vas da nas obavijestite putem elektronske pošte ured@uredzadroge.hr. Unaprijed zahvaljujemo.

 
Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu (2014.)
Smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom

Dokumenti

Smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika buprenorfinom
Smjernice za standarde terapijskih zajednica (2007.)

Ured za suzbijanje zlouporabe droga je u suradnji sa stručnjacima Europske unije u sklopu CARDS projekta 2004. “Jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga“ izradio Standarde za terapijske zajednice koje su usvojene na 12. sjednici Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH održanoj 29. kolovoza 2007. godine, a iste su poslužile i za izradu Pravilnika o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući koje je u lipnju 2009. godine donio ministar zdravstva i socijalne skrbi te Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj 40/14).
Minimalni standardi prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu (2017.)

Sukladno mjerama predviđenim Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za razdoblje od 2015. do 2017., koji predviđa izradu i donošenje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, čiji nositelj je Agencija za odgoj i obrazovanje, od strane stručne radne skupine koordinirane od strane Agencije za odgoj i obrazovanje izrađeni su
 
Minimalni standardi usvojeni su od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2017. godine, pri čemu je donesen Zaključak da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti Odluku o usvajanju Minimalnih standarda na razini svog ministarstva te da sukladno svojem djelokrugu nadležnosti u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, osigura provedbu, superviziju i nadzor nad primjenom Minimalnih standarda.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 19. srpnja 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu.
Odluka Vijeća ministara EU o implementaciji minimalnih standarda kvalitete u području smanjenja potražnje droga u EU (2015.)