Odluka - 2012.

Dana 19. travnja 2012. sukladno raspisanom Natječaju za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u Jutarnjem listu 20. veljače 2012. godine, te temeljem članka 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) i Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga ("Narodne novine", broj 16/07), donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda.Sveukupno su za projekte udruga prijavljene na natječaj dodijeljena financijska sredstva u iznosu od 400.000,00 kn. Prema ovoj Odluci odobrena su financijska sredstva za projekte koje je Stručna radna skupina za procjenu i odabir projekata udruga za dodjelu financijske potpore na temelju prosudbenog postupka predložila za financijsku potporu.