Odluka o izmjeni Odluke - 2016.

Slika /slike/natjecaji.jpg

u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016.


Donesena Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i zdravstvenih organizacija u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu na poziciji Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.