Istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge u Republici Hrvatskoj, (2015.)


Dana 19. lipnja, u prostorijama Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu, predstavljeni su rezultati Istraživanja prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge (OID) u Republici Hrvatskoj, koje je na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, proveo istraživački tim Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim crvenim križem te udrugama Let iz Zagreba, Help iz Splita i Terra iz Rijeke. Aktualne trendove problematike droga te rezultate istraživanja predstavili su Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Dr.sc Marta Čivljak, dr.med., voditelj projekta i Doc.dr.sc. Ivana Božičević, dr.med., stručni suradnik projekta.

Istraživanje je provedeno tijekom 2014. u Zagrebu, Splitu i Rijeci s ciljem dobivanja kvalitetne procjene prevalencije HIV-a i hepatitisa C te rasprostranjenosti rizičnih i protektivnih ponašanja, kao temelja za daljnji razvoj programa suzbijanja i sprečavanja infekcija koje nastaju zbog injektiranja droga i rizičnog spolnog ponašanja u toj populaciji.

Istraživanje je uključivalo i prikupljanje podataka o socio-demografskim obilježjima ciljane populacije, znanju o putevima prijenosa HIV-a i hepatitisa C,  korištenju droga i intravenskih droga u posljednjih 12 mjeseci i posljednjih mjesec dana, broju partnera u zadnjih 12 mjeseci, tipova partnerstava, prodavanju spolnih usluga, samoprocjeni rizika od dobivanja HIV-a i hepatitisa C, odlascima na savjetovanje u vezi HIV-a i testiranje na HIV u zadnjih 12 mjeseci te o korištenju usluga za prevenciju ovisnosti.

Power point prezentacija rezultata Istraživanja, kao i sažetak rezultata dostupni su u rubrici na desnoj strani. Cjelokupno Istraživačko izvješće biti će objavljeno naknadno.

 

Rezultati


Prevalencija HIV infekcije među OID u svim trima gradovima je niska: 0.2% (95% CI: 0,0-0,6) u Zagrebu, 0.3% u Splitu (95% CI: 0,0-0,7), odnosno 0.2% u Rijeci (95% CI: 0.0-0.2). Prevalencija HCV infekcije je, s druge strane, visoka u svim trima gradovima, te je u Zagrebu iznosila 29.1% (95% CI: 18,4-39,6), u Splitu 38.3% ( 95% CI: 31,4-44,3) te Rijeci 31.5% (95% CI 22,4-40,1%).

Iako se tijekom života barem jednom testiralo na HIV 50.0% OID u Zagrebu, 58.2% u Splitu i 73.3% u Rijeci, znatno ih se manje testiralo na HIV u posljednjih 12 mjeseci. Točnije, u sva se tri grada petina ili manje od petine OID testiralo na HIV u posljednjih 12 mjeseci te su primili rezultat svoga testa: 13.0% OID u Zagrebu (95% CI: 6,6-19,3), 6.8% u Splitu (95% CI: 4,1-9,7) te 20.2% u Rijeci (95% CI: 11,8-28,6). Na HCV se tijekom života testiralo: 78.0% u Rijeci, 61.5% u Splitu i 56.6% u Zagrebu, no znatno ih se manje testiralo na HCV u posljednjih 12 mjeseci te znaju rezultat zadnjeg testiranja: 13.9% u Zagrebu (95% CI: 6,8-20,4), 7.0% u Splitu (95% CI: 4,2-9,9) odnosno 21.8% u Rijeci (95% CI: 12,2-30,7).

U svim trima gradovima gotovo svi OID navode uporabu sterilne igle i šprice pri posljednjem injektiranju – 95.1% u Zagrebu, 99.7% u Splitu i 93.7% u Rijeci. No, u posljednjih mjesec dana nesterilnim se iglama i špricama koristio znatno veći broj OID u Rijeci i Zagrebu (24.3%, 95% CI: 17,8-30,9 u Rijeci i 15.8%, 7,9 – 23,6 u Zagrebu), a u Splitu samo 2.5% (95% CI: 0,9-4,1).

OID u svim trima gradovima u posljednjih su trideset dana nešto češće rabili drugu nesterilnu opremu za injektiranje (žlicu, kuhalo, filtar, vatice, kiselinu ili vodu za injektiranje). Pri posljednjem injektiranju u Zagrebu se drugom nesterilnom opremom koristilo 17.7%. OID (95% CI: 10,7-24,2), u Splitu 1.8% (95% CI: 0,0-3,5), a u Rijeci njih 19.3% (95% CI: 73,4-87,9). Medijan osoba s kojima su OID dijelili ostalu opremu za injektiranje u Zagrebu je 1, a u Rijeci je bio 3 (IQR u oba grada je 1-3).

Načine prevencije seksualnog prijenosa HIV-a i glavne zablude o prijenosu HIV-a točno je prepoznalo 30,7% OID u Zagrebu, 74,4% u Splitu te 23,9% u Rijeci. Iako je većina OID u posljednjih 12 mjeseci imala stalnog seksualnog partnera (76.7% u Rijeci, 64.4% u Splitu i 76.9% u Zagrebu), a veza u kojoj jesu je monogamna kod 86.6% OID u Rijeci, 98.1% u Splitu i 74.6% u Zagrebu, znatan broj OID ima i slučajne seksualne partnere. Tako je 44.0% OID u Zagrebu, 39.2% u Splitu i njih 44.4% u Rijeci navelo slučajne seksualne partnere u prethodnih 12 mjeseci. Među njima, većina je OID u Rijeci i Zagrebu imala jednog do dva partnera, a 65.9% OID-a u Splitu imalo je više od četiri slučajna seksualna partnera u prethodnih 12 mjeseci.

Pri posljednjem vaginalnom ili analnom seksualnom odnosu sa stalnim partnerom kondomom se koristilo 29,1% OID u Zagrebu, 29,3% u Splitu i 22,3% u Rijeci, a pri posljednjem vaginalnom ili analnom seksualnom odnosu sa slučajnim seksualnim partnerom/icom, kondom se koristilo 60.9% OID u Zagrebu, 44.3% u Splitu i 47.9% u Rijeci.