Mjere za poticanje zapošljavanja

Na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Na temelju analize stanja i kretanja na tržištu rada, kao i relevantnih europskih i hrvatskih strateških dokumenata u području zapošljavanja, odnosno strategije Europa 2020, Nacionalnog programa reformi, Garancije za mlade, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. te Strategije vladinih programa za razdoblje 2014. – 2016., Smjernice definiraju osnovne prioritete i ciljeve aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2015. – 2017. godine, koji su podloga za konkretne mjere i aktivnosti.

Na temelju Smjernica kao strateškog dokumenta koji postavlja okvir za provedbu aktivne politike zapošljavanja u navedenom razdoblju, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) donosi uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini, a u skladu sa sljedećim ciljevima:

 
 • Povećanje zapošljivosti mladih osoba na tržištu rada;
 • Povećanje zapošljivosti i stope participacije starijih osoba na tržištu rada;
 • Povećanje zapošljivosti i stope participacije osoba s invaliditetom na tržištu rada;
 • Povećanje stope participacije žena na tržištu rada;
 • Smanjenje i sprečavanje dugotrajne nezaposlenosti radi sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti;
 • Jačanje podrške nezaposlenim osobama koje pokreću vlastiti posao;
 • Uklanjanje prepreka za prvo zapošljavanje i osiguranje stjecanja prvog radnog iskustva  za sudjelovanje na tržištu rada;
 • Povećanje stope participacije društveno najugroženijih skupina;
 • Poticanje zapošljavanja teže zapošljivih skupina kroz društveno poduzetništvo;
 • Povećanje zaposlenosti u civilnom sektoru;


Mjere se razvrstavaju prema vrsti aktivnosti i intervenciji te financijskoj podršci, a prilagođene su EUROSTAT-ovoj klasifikaciji politika tržišta rada:

 1. potpore za zapošljavanje,
 2. potpore za usavršavanje,
 3. potpore za samozapošljavanje,
 4. obrazovanje nezaposlenih,
 5. osposobljavanje na radnom mjestu,
 6. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 7. javni rad,
 8. potpore za očuvanje radnih mjesta,
 9. stalni sezonac.
 
 • Nove mjere aktivne politike zapošljavanja krenule su sa provedbom 02.03.2017. godine te su sve informacije dostupne na web stranici www.mjere.hr