Prekvalifikacija i doškolovanje

U okviru Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama liječenim ovisnicima omogućava se: završetak srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacija i doškolovanje.

Projekt je namijenjen ovisnicima o drogama:
 • koji se nalaze ili su završili program tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi
 • koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja. 
 

Prekvalifikacija i doškolovanja koja se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi

Koraci za uključivanje:
 1. terapeuti u terapijskoj zajednici i službenici tretmana u zatvorskim ustanovama u suradnji s nadležnim regionalnim područnim uredom Zavoda za zapošljavanje za zainteresirane osobe organiziraju postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti
 2. u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuju individualni program doškolovanja te organiziraju školovanje u terapijskoj zajednici/ustanovi ili odlazak u odabranu odgojno-obrazovnu ustanovu
 3. ako je ovisnik samo dio programa završio u terapijskoj zajednici ili zatvorskoj ustanovi, najmanje mjesec dana prije izlaska ovisnika, obavještavaju nadležni centar za socijalnu skrbi odgojno-obrazovnu ustanovu koja će nastaviti provoditi program. 
 

Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja nakon izlaska iz terapijske zajednice /zatvorske ustanove

  Koraci za uključivanje:
 1. ovisnici koji nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora žele završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje, trebaju se s takvim zahtjevom obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb
 2. centar za socijalnu skrb će ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike ovisnika, te dati preporuku za uključivanje ovisnika u školovanje i dostaviti je nadležnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
 3. centar za socijalnu skrb će s ovisnikom koji se uključi u školovanje sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama te mu pružati druge oblike socijalne skrbi i potpore tijekom školovanja i programa resocijalizacije. 
 

Prekvalifikacija i doškolovanje za zanimanja potrebna na tržištu rada koje provode regionalni/područni uredi zavoda za zapošljavanje temeljem Smjernica za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u periodu od 2015. do 2017.

Koraci za uključivanje:
 1. javiti se ovlaštenom liječniku u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo koji izdaje pismenu potvrdu za ovisnika, kojom preporučuje uključivanje u Projekt resocijalizacije
 2. javiti se nadležnom centru za socijalnu skrb koji će ga informirati o svim mjerama i aktivnostima koje sadrži Projekt i pružiti mu druge oblike socijalne potpore tijekom resocijalizacije
 3. javiti se nadležnom regionalnom/područnom uredu Zavoda za zapošljavanje koja će ovisnika informirati o svim mjerama aktivne politike zapošljavanja i provesti postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti i uključiti ga u mjere
 4. redovito se javljati u Službu za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti i Centru za socijalnu skrb radi pružanja psihosocijalne potpore tijekom individualnog programa resocijalizacije.