Protokol postupanja i suradnje nositelja

Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine.

Protokol se temelji na Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, koji je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 19. travnja 2007. godine, a osnovni mu je cilj uspostavljanje intenzivne suradnje među nositeljima u provedbi projektnih aktivnosti kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, te samim tim osigurati djelotvornu i učinkovitu provedbu cjelokupnog Projekta.