Radionica (IPA3) - Metodologija procjene prevalencije i kohortne analize smrtnosti, (Zagreb, 2010.)


U Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Ured) se od 05.-07. srpnja 2011. održava posljednja radionica u okviru IPA3 projekta tehničke pomoći EMCDDA-a za zemlje Jugoistočne Europe, na temu metodologije procjene prevalencije i kohortne analize smrtnosti - usporedba hrvatskih i austrijskih podataka.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Ureda, Austrijske nacionalne informacijske jedinice za droge i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem unaprjeđenja metodologije procjene prevalencije i kohortne analize smrtnosti ovisnika o drogama. Usporedba austrijskih i hrvatskih podataka bit će dostupna stručnoj javnosti u zajedničkoj publikaciji.

Republika Hrvatska je jedna od osam zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Europskoj uniji koja je uključena u pretpristupni program Europske komisije (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA). Projekt u vrijednosti 900 000 Eura započeo je u travnju 2010. i trajat će do studenog 2011., a svrha mu je pomoći zemljama Jugoistočne Europe u uspostavljanju i unaprjeđenju nacionalnih informacijskih sustava za droge koji zadovoljavaju EU standarde.

Važni partneri u projektu su tzv. Reitox treneri, predstavnici europskih nacionalnih informacijskih jedinica za droge, koji pružaju stručnu podršku zemljama u provedbi nacionalnih aktivnosti koje su usklađene s EU normama. Partner Republike Hrvatske je Austrijska nacionalna informacijska jedinica za droge - Institut za zdravlje (GOEG).

U okviru spomenutog programa Republika Hrvatska je provela niz aktivnosti poput nacionalne Konferencije o Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, regionalnih radionica o preventivnim programima, sastanka na temu istraživanja u općoj populaciji, radionica o zaraznim bolestima povezanim s uporabom droga, radionice o epidemiološkom indikatoru zahtjevi za liječenjem te studijske posjete Austrijskoj nacionalnoj informacijskoj jedinici za droge.

Također, trenutno se provodi prvo istraživanje zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske te evaluacija Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za period 2006.-2012., koji se sufinanciraju sredstvima IPA3 projekta.