Edukacija u sklopu IPA Projekta na temu rada u programu za statističku obradu podataka, (Zagreb, 2010.)

U prostorijama Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH od 19. do 21. listopada u sklopu IPA projekta EMCDDA-a održana je edukacija na temu rada u programu za statističku obradu podataka, SPSS.

Radionicu su činile slijedeće tematske cjeline:
  • osnove rada u SPSS-u,
  • upravljanje podacima (priprema podataka za analizu i metoda capture recapture),
  • teorija i praksa procjene prevalencije i postotka učestalosti i
  • teorija i praksa analize mortaliteta.
 
Na edukaciji su sudjelovali stručnjaci iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo, a cilj edukacije bio je upoznati polaznike s funkcijama programa i metodama koje se koriste u istraživanjima vezanim uz gore navedene teme te problem droga općenito. Kao rezultat rada trodnevne radionice dobiveni su preliminarni podaci o procjeni problematične uporabe droga među općom populacijom u Republici Hrvatskoj.