Obrasci za praćenje individualnog programa resocijalizacije

Sukladno zaključcima s Regionalne edukacije o Projektu resocijalizacije za područje Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije održane 19. travnja 2010. u Opatiji, te sukladno mjerama i nadopuni Projekta, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH prilagodio je obrasce za praćenje individualnog programa resocijalizacije za:

Obrazac za udruge koje pružaju pomoć liječenim ovisnicima pri resocijalizaciji, podaci se trebaju dostavljati za Zbirku osobnih podataka o korisnicima Projekta.

Udruge koje dostavljaju obrasce za Zbirku osobnih podataka u Projektu trebaju dati na potpis ovisniku IZJAVU kojom će dati pristanak da se njegovi osobni podatci dostavljaju u Zbirku osobnih podataka u svrhu praćenja i evaluacije individualnog programa resocijalizacije ovisnika uključenih u Projekt.